Ontmoetingsdag 7 maart 2020

Ontmoetingsdag 7 maart 2020

Op zaterdag 7 maart vond de eerste ontmoetingsdag plaats voor TPN-patiënten. De vzw Hello TPN organiseerde de bijeenkomst in Leuven met ondersteuning van Trefpunt Zelfhulp.

Het werd een hartelijke ontmoeting in een aangename sfeer. Het hele Vlaamse grondgebied was goed vertegenwoordigd. TPN-patiënten, familieleden, mantelzorgers, maar ook enkele professionele vertegenwoordigers waren aanwezig.

Na een korte voorstelling van Trefpunt Zelfhulp en enkele getuigenissen van initiatiefnemers en familie gaf professor dr. Vanuytsel een deskundige, maar erg toegankelijke uitleg over TPN. (aantal patiënten, aandoeningen, ontstaan van TPN) Nathalie en Nelle van het team LIFT Darmfalen vulden aan met praktische informatie over het leven met TPN, de voedingscomponenten en het belang van een goede opvolging.

 

Na een korte pauze konden patiënten en mantelzorgers met elkaar uitwisselen in een aantal korte gesprekken met als werkvorm de speed-date.

Ten slotte werd bevraagd wat de verwachtingen zijn naar de vereniging vzw Hello TPN. Enkele mensen waren ook bereid om mee te werken in de vereniging.

Deelnemers waren tevreden omwille van de herkenning, erkenning en bemoediging die ze tijdens de verschillende ontmoetingen ervaarden.

 

Locatie : in de Raadzaal van de Faculteit Sociale Wetenschappen in Leuven. 

Programma : 13.30u - 14.00u :

Onthaal van de deelnemers : 14.00u - 14.30u :

Inleiding: belang en meerwaarde van lotgenotencontact (Trefpunt Zelfhulp)

Ontstaan en doel van de patiëntenvereniging “Hello TPN” en getuigenis :(Nadine en Annick Hello TPN);

Getuigenis van een partner van een TPN-patiënt (Patrick)

14.30u - 15.15u:

Multidisciplinaire infosessie door het team Darmfalen van UZ Leuven (medische en verpleegkundige aspecten, voeding, leefstijl,…)

(Prof. dr. Tim Vanuytsel, Nathalie Lauwers en Nelle Pauwels)

15.15u - 15.30u:

Vragenronde :15.30u - 15.45u:

Pauze :15.45u - 16.45u:  

Ervaringen en verwachtingen uitwisselen onder lotgenoten en familie

Introductie van de kennismaking en het lotgenotencontact in 2 groepen (Peter Gielen, Trefpunt Zelfhulp)

De deelnemers gaan aan de slag met de begeleidende vragen.

16.45u – 17.00u:   

Samenvatting en afronding. Oproep geïnteresseerde vrijwilligers. 

 

We bezorgden aan iedereen die ingeschreven is een mail met de praktische informatie.


 »