Welkom bij 'Hello TPN', een vereniging voor patiënten met intraveneuze / parenterale voeding (TPN)

Hello...TPN-collega's, familie & vrienden, kenissen, artsen, verpleging, andere zorgverleners, geïnteresseerden en sympathisanten kunnen hier eveneens terecht.

Onze missie bestaat uit 3 pijlers :

  • Lotgenotencontact: we delen onderling tips en tricks, bijvoorbeeld over reizen, omgaan met de hittegolf... We ondersteunen elkaar met ervaringen en tips. Zowel patiënten, partners als kinderen zijn welkom bij de groep.
  • Belangenverdediging: gelijke rechten voor alle TPN-patiënten
  • Informeren en bewustmaking: ook een beetje taboe doorbreken, bijv. over intimiteit met je partner. We richten ons daarom ook naar partners, ook zij kunnen het wel eens moeilijk hebben. 

Onze slogan : GEVOED DOOR HET LEVEN !

Alle steun is welkom !  Klik HIER voor meer informatie over lidmaatschap & aansluitingsformulier

Maatschappelijke zetel Hello TPN vzw Adresgegevens: Kerklaan 29, 3590 Diepenbeek

Ondernemingsnummer : 0737.357.574