EUROPEAN DISABILITY CARD

Een kaart voor Personen met een Handicap die toegang tot cultuur, vrijetijdsbesteding en sport probeert te vergemakkelijken (voor personen met een erkenning door FOD  Sociale Zekerheid - Personen met een Handicap en/of dossier bij (VAPH) www.eudisabilitycard.eu/nl


 »