TPN en het Coronavirus - Update mei 2020

Maatregelen darmfalen (home TPN) patiënten COVID-19

Aangezien we ondertussen steeds meer wetenschappelijk onderzoek hebben over het coronavirus en er in de samenleving reeds verschillende maatregelen werden genomen om besmetting te voorkomen, bezorgen we u graag een update van onze aanbevelingen.

Het risico op besmetting

Om het risico op besmetting te beperken zijn de standaard voorzorgsmaatregelen van de overheid voldoende. 

De kans op een ernstig verloop van een COVID-19 infectie

Er zijn geen aanwijzingen dat het krijgen van TPN of vocht een verhoogd risico geeft op een ernstig verloop van een covid-19 infectie (vb. Beademd moeten worden op intensieve zorgen).Een heel aantal patiënten hebben echter onderliggende of bijkomende aandoeningen die zorgen dat ze wel tot een risicogroep behoren. Extra oplettendheid wordt aangewezen bij patiënten die TPN of vocht krijgen én volgende aandoeningen hebben :

  • Ouderen ≥ 70 jaar
  • Chronische afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen hebben, die vanwege de ernst onder behandeling van een longarts zijn
  • Chronische hartaandoeningen, die vanwege de ernst onder behandeling van een cardioloog zijn
  • Diabetes mellitus: slecht geregelde diabetes of diabetes met complicaties
  • Ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie
  • Verminderde weerstand tegen infecties na orgaan- of stamceltransplantatie, bij hematologische aandoeningen of tijdens en binnen 3 maanden na chemotherapie en/of bestraling bij kankerpatiënten
  • Morbide obesitas (BMI > 40)

Extra aandachtspunten bij een COVID-19 besmetting

Breng steeds uw behandelend arts  op de hoogte als u besmet bent. De meeste patiënten kunnen gewoon thuis uitzieken.

Bij sommige patiënten veroorzaakt het coronavirus een verminderde eetlust (door smaak- en geurverlies) en/of diarree. In deze gevallen kan het zijn dat uw TPN/vochtschema tijdelijk moet aangepast worden. Bespreek dit steeds met uw behandelend arts

We hebben de laatste weken veel vragen gekregen van patiënten die vragen naar attesten voor zichzelf en hun naasten dat ze tot een risicogroep behoren. Hier hebben wij volgende afspraken over:

  • Een wordt een attest opgemaakt voor de patiënt zelf als deze TPN of vocht krijgt én tot één van de risicogroepen behoort. Dit attest laat u toe om bijvoorbeeld te telewerken of – als dit niet mogelijk is - afwezig te zijn op het werk. U moet zich dan ook wel aan de strikte lockdown-regels houden en u mag het huis enkel verlaten voor essentiële verplaatsingen.
  • Er wordt in principe géén attest opgemaakt voor partners of kinderen om hen vrij te stellen van school/werk, zelfs als u tot de risicogroep behoort. Enkel in heel uitzonderlijke gevallen kan dit overwogen worden. Houd er rekening mee dat dan het volledige gezin de strikte lockdown-regels zal moeten volgen zolang het attest geldig is en het huis enkel mag verlaten voor essentiële verplaatsingen.

 

Dit zijn richtlijnen binnen UZ Leuven. Andere ziekenhuizen kunnen andere richtlijnen hebben. Deze richtlijnen kunnen altijd aangepast worden in de toekomst (bv. bij tweede golf).

 

Uw behandelend arts / team