TPN-genoten


Op 7 maart 2020 (13u-17u) organiseren wij een Ontmoetingsdag met veel nuttige info en waarbij er met een drankje de gelegenheid is om contacten te leggen met andere TPN-collega's, artsen, verpleging,...  Wij hopen dat dit de start kan zijn van een mooi TPN-netwerk :-)  Allemaal welkom!

Besloten facebook-groep: 'Ontmoetingsplek vzw Hello TPN'
(Onderling contact tussen TPN-collega's, zorgverleners, omgeving van TPN-patiënten, sympathisanten...)

Facebook-pagina: 'vzw Hello TPN'
(Algemene info, aankondigingen,...)

---> Wanneer je als TPN-patiënt lid wordt van vzw Hello TPN, krijg je een uitnodiging tot de Geheime Facebook-groep, die uitsluitend voor patiënten is.